Spelling

Kinderen met leesproblemen hebben vaak ook problemen met spelling. Spellingproblemen komen ook voor zonder dat er sprake is van een leesprobleem.
In mijn aanpak en begeleiding maak ik net zoals bij de aanpak van leesproblemen, gebruik van de methodiek  "Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Ook de methodiek "Geregeld"  zet ik in bij de behandeling. Ook werk ik met de methodiek " Spellingsprint".
Mijn afstudeeronderwerp stond in het teken van begeleiding van kinderen met hardnekkige spellingproblemen, waarbij ik veel gebruik heb gemaakt  van beide methodieken.

Ook begeleid ik kinderen, die moeite hebben met werkwoordspelling.