Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (RT) wil zeggen, dat er hulp verleend wordt aan leerlingen, die (pedagogisch en/of didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen, die door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem op een lager niveau functioneren, dan waartoe ze intellectueel gezien in staat zijn. RT kan gegeven worden aan kinderen binnen alle onderwijsniveaus en onderwijssoorten.

De termen Remedial teaching en bijles worden soms door elkaar gebruikt, echter er is een duidelijk verschil. Bij bijles wordt de stof, die al uitgelegd en aangeboden is, nog een keer herhaald. Dit wordt wel reteaching genoemd.

Bij Remedial teaching wordt een kind, na het intakegesprek, onderzocht d.m.v. toetsen/ testen en observaties. Ook informatie van u als ouder, van de groepsleerkracht of derden, is relevant om tot een compleet beeld te komen en zo te ontdekken, waar het probleem precies zit. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden doelen geformuleerd, die met gerichte hulp binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden. De hulp, die dan in gang gezet wordt, heet remedial teaching. Deze hulp is maatwerk, helemaal afgestemd op de leerbehoefte van uw kind.

De duur van de behandeling die ingezet wordt, kan variëren. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem.

De behandeling is succesvol als uw kind weer aan kan sluiten bij het onderwijs van de eigen groep en het welbevinden van uw kind duidelijk verbeterd is.
Remedial teaching in het kort:

bron: LBRT