Rekenen

Bij rekenproblemen werk ik met kinderen t/m groep 5 volgens de methodiek "Met sprongen vooruit”  van Julie Menne. (www menne-instituut.nl
Ook werk ik met de remediërende methode "Maatwerk”. Deze methode is geschikt voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. Daarnaast werk ik met de methodiek "Rekensprint".
Rekenproblemen kunnen heel divers zijn. Kinderen kunnen problemen hebben met een specifieke rekenstof, zoals klok kijken, geld tellen, werken met kommagetallen en verhaaltjessommen.
Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het automatiseren heel moeizaam verloopt. Ook kan de oorzaak liggen in een andere ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld NLD, maar er kan ook sprake zijn van een tijdelijk probleem, waar helemaal geen stoornis aan ten grondslag ligt.
Om goed te kunnen rekenen, moeten een aantal basisvoorwaarden beheerst worden. M.a.w. als de sommen tot 10 en over het tiental heen niet beheerst worden, is het ondoenlijk om sommen tot 100 en over het 100-tal te kunnen maken.

In mijn begeleiding werk ik aan een versterking van de rekenbasis, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind.