Links

Landelijke beroepsvereniging Remedial teachers www.lbrt.nl
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

www.balansdigitaal.nl

Masterplan dyslexie www.masterplandyslexie.nl
Stichting dyslexie Nederland www.stichtingdyslexienederland.nl
Zo leer je kinderen lezen en spellen www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl
Met sprongen vooruit

www.menne-instituut.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Beuningen. www.cjgregionijmegen.nl
Snel leren = leuk leren www.time2control.nl