Remedial Teaching

Welkom op de website van Hanny de Jongh, remedial teacher in Beuningen.

Allereerst wil ik wat vertellen over mijn achtergrond.
In 1987 heb ik de lerarenopleiding (Biologie en Gezondheidskunde) afgerond. Na deze studie kwam ik er achter, dat mijn interesse meer lag bij het jongere kind. Op jonge leeftijd wordt de basis van het onderwijsleerproces gelegd, waar voor mij de uitdaging ligt. Daarom heb ik destijds besloten om een studie aan de PABO te gaan volgen.Tijdens mijn werk als groepsleerkracht zag ik de afgelopen jaren steeds vaker kinderen afhaken, die de leerstof niet meer konden volgen. Mijn bevlogenheid voor mijn werk nam af, omdat ik het heel moeilijk vind om kinderen niet de aandacht te kunnen geven, die ze nodig hebben. Door de bezuinigingen in ons huidige onderwijsbestel wordt dit probleem alleen maar groter. Om juist deze kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden en verder te helpen, heb ik de Master Special Educational Needs voor Remedial Teaching gevolgd en ben ik gestart met mijn eigen praktijk aan de Nieuwe Pieckelaan 4 in Beuningen.

In mijn praktijk begeleid ik kinderen met leerstoornissen/leerproblemen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar. Ook geef ik trainingen aan scholieren in het middelbaar onderwijs, die problemen hebben met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Deze cursus heet "Snel leren is leuk leren".

Leerproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben zoals:

Vanuit mijn ervaring als groepsleerkracht weet ik dat deze problemen de zin in leren doet verdwijnen. Kinderen kunnen gefrustreerd, ontmoedigd en faalangstig raken, wat grote gevolgen kan hebben voor hun verdere schoolcarrière en levensloop.
Doel van de behandeling is om uw kind weer op het niveau te laten presteren wat bij hem past en weer met plezier naar school te laten gaan.
Met goede en gerichte hulp is ieder kind verder te helpen.

Ik doe onderzoek en begeleiding bij: