Doelgroep

In mijn praktijk begeleid ik kinderen van het (speciaal) basisonderwijs, die op één of meerdere leergebieden uitval vertonen.
Deze leergebieden zijn: lezen, zowel technisch als begrijpend  lezen, spellen en rekenen.
  
Problemen in deze leergebieden kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in het autistisch spectrum, NLD of ADHD. Ook werkhoudingproblemen spelen vaak een rol bij leerproblemen. In de begeleiding worden deze aspecten meegenomen en wordt er gerichte aandacht aan geschonken.

Daarnaast begeleid ik middelbare scholieren en studenten van het ROC, die moeite hebben met het plannen en leren van hun huiswerk. Dit gebeurt in een korte cursus van 6 weken, waarin geleerd wordt om op een snelle en efficiënte manier het huiswerk te leren, te oefenen en te onthouden.