Cito training voor groep 7 en 8.

Deze training is bedoeld voor kinderen in het basisonderwijs, die in groep 7 de Cito entree toets krijgen of in groep 8 de Cito eindtoets.

Tijdens deze training besteed ik aandacht aan taal, rekenen en studievaardigheden. De onderdelen worden geoefend, die het kind nog moeilijk vindt. Zo kunnen ook hiaten in de leerstof grondig aangepakt worden. Ook wordt er aandacht geschonken aan het omgaan met stress, aanpakken van een taak en wordt er geoefend met de manier van vraagstelling.

Het doel van deze training is om uw kind beter voor te bereiden, waardoor het met meer zelfvertrouwen deze toets maakt. Het is jammer als een kind door stress, faalangst, te weinig voorbereiding lager presteert dan hij aan kan, wat gevolgen kan hebben voor de schoolkeuze.

Deze training biedt geen garantie voor een goede score, maar schept wel een grotere kans op die vorm van onderwijs, die aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. De training is er vooral op gericht, dat er niet onder het niveau gepresteerd wordt.